Zewnątrz:

Wewnątrz:

Miejsce prowadzącego:

Informacje ogólne:

.

Opis:

.

Ilostan taboru:

ZET-1

1751

ZET-2

Brak wozów