Zewnątrz:

Wewnątrz:

Miejsce prowadzącego:

Informacje ogólne:

Opis:

Ilostan taboru:

ZET-1

ZET-2

Brak wozów