Historia wozu #327

Właściciele
1977 2011 Bogestra Bochum
2011 2012 MKT Łódź
2012 2017 MPK Łódź
Numery taborowe
Wprowadzenie do ruchu Rok wycofania Numery taborowe
1977 2011 327 / Bogestra Bochum
2011 2012 327 / MKT Łódź
2012 2017 327 / MPK Łódź

Galeria zdjęć wozu #327