LEGENDA: WÓZ NIE MA ZDJĘĆWÓZ MA ZDJĘCIA; WÓZ SKASOWANY; WÓZ NIE WPROWADZONY

LOHNER GT6

KONSTAL 803N KANCIAK (ZMODERNIZOWANY)

4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 33, 37

KONSTAL 803N

1, 2, 3, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 513470, 3474, 3480, 3487, 3497, 5185, 5896, 5899, 5971, 5975, 5978, 5982, 599671987199,

KONSTAL 102NaW

27, 28

DUEWAG M6S

301, 302, 316, 324, 327, 328

DUEWAG GT8ZR

81, 82, 83, 84, 85, 86

DUEWAG GT8N

DUEWAG GT8 FERIBURG

DUEWAG GT8

DUEWAG GT6

38, 40, 52, 123