LEGENDA: WÓZ NIE MA ZDJĘĆWÓZ MA ZDJĘCIA; WÓZ SKASOWANY; WÓZ NIE WPROWADZONY

KONSTAL 803N

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4471, 4476, 4489, 4981, 4997

DUEWAG GT6ZR

74, 75, 76, 77, 78

DUEWAG GT6

42, 44, 46, 47, 71, 72