KONSTAL 802N

ZEWNĄTRZ

Brak zdjęć

WEWNĄTRZ

Brak zdjęć

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

Brak zdjęć

RYSUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE O POJEŹDZIE

DANE TECHNICZNE

STANY INWENTARZOWE

ROK PRODUKCJI 1970

NUMERY TABOROWE

ROK PRODUKCJI

ROK SKRESLENIA

1 (1970-1982)

1970

1982

2 (1970-1974)

1970

1974

3 (1970-1983)

1970

1983

4 (1970-1970)

1970

1970

5 (1970-1970)

1970

1970