Historia przebiegu linii

1978
ZARZEW/LODOWA – Przybyszewskiego, Promińskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona – ZIELONA/AL. WŁÓKNIARZY
(kursuje tylko w dni robocze)

1980-1989
PUSZKINA – Puszkina, Przybyszewskiego, Promińskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona – ZIELONA/AL. WŁÓKNIARZY
(kursuje tylko w dni robocze)

1989-1990
PUSZKINA – Puszkina, Przybyszewskiego, Promińskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona, al. Unii, Srebrzyńska – BIEGUNOWA

1990-1992
AUGUSTÓW – Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Promińskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona, Legionów, al. Unii, Srebrzyńska – BIEGUNOWA

1992-1996
AUGUSTÓW – Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona – ZIELONA/AL. WŁÓKNIARZY (w okresie letnim do Zdrowia)

1996-2001
AUGUSTÓW – Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Śmigłego-Rydza, Kopcińskiego, Narutowicza, Zielona, Konstantynowska – ZDROWIE

2001 LIKWIDACJA

Rozkłady Jazdy

Źródła: Historia przebiegu trasy – Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne. Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska