Historia przebiegu linii

W trakcie zbierania informacji

Rozkłady Jazdy

Brak

Źródła: Historia przebiegu trasy – Muzeum Komunikacji Miejskiej, Plany Miast, Zbiory Własne. Rozkłady Jazdy: Piotr Latuska