Dnia 5 września 2016r. zakończyła się przebudowa skrzyżowania Narutowicza/Tramwajowa. Linie 9, 9A, 12, 12A powróciły na swoje dotychczasowe trasy, uległa zmianie trasa tramwajowa linii 13, zawieszona została autobusowa linia Z12, Z13 została skrócona do pętli Wydawnicza. Przebudowa skrzyżowania była spowodowana przesunięciem przystanku tramwajowego Narutowicza/Tramwajowa przed zwrotnicami tramwajowymi w kierunku placu Dąbrowskiego. Na miejscu dawnego przystanku posadzono rośliny i krzewy.

Z Szczecińskiej do skrzyżowania Narutowicza/Kilińskiego następnie: Narutowicza, Kopcińskiego, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska i do pętli Augustów.