W dniu 25 marca 2017 roku odbyła się impreza autobusowa pt. „Ikarusowe powitanie wiosny”. Imprezę zorganizowała grupa Czerwony Ikarus. W wydarzeniu brały udział pojazdy: Ikarus 280.37C #RV51 i Ikarus 260.04 #RV01.