Związku z awaryjną wymianą łuków tramwajowych na skrzyżowaniu Ogrodowa/Cmentarna Uległa zmianie trasa lini tramwajowej nr 7. Jako komunikację zastępczą skierowano linię 87A 87B.

Z Cmentarza Zarzew do skrzyżowania Legionów/Ogrodowa następnie: Legionów, Konstantynowska, Zdrowie i do pętli tramwajowej ZDROWIE

Z Żubardzia do skrzyżowania Klonowa/Kasprzaka następnie: Kasprzaka, Srebrzyńska, Ogrodowa i dalej swoją dotychczasową trasą do Smutnej / Telefonicznej