W dniach 20 i 21 maja 2017 roku w godzinach ok. 11 – 18, została uruchomiona specjalna linia tramwajowa w relacji:

PÓŁNOCNA – Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Legionów, Konstantynowska – KONSTANTYNOWSKA (Krakowska-Krańcowa) Gdzie tramwaj zawracał na mijance tramwajowej tuż za ulica Krakowską