W dniu 2 Lipca 2017r. zakończyły się roboty drogowe na skrzyżowaniu Przędzalniana/Tuwima mające połączyć ulicę Wierzbową z tym skrzyżowaniem. Związku z tym linie 54A 54B 54C 54D 77 80 83 powróciły w tym rejonie na swoje stałe trasy.