W dniu 21 Lutego 17r. kiedy to wstrzymano ruch tramwajowy po tym jak zima podmyła torowisko tramwajowe w Kontantynowie i po ostrej przepychance między Łódzkimi urzędnikami a z Konstantynowa, po wielu próbach przejazdu technicznego wagonu do Lutomierska od dnia 9 Października 17r. wznowiono ruch tramwajowy do Lutomierska. Linia 43B jeździ do Lutomierska zaś linia 43A do trójkąta manewrowego w Konstantynowie Łódzkim. Zlikwidowano komunikację autobusową zastępczą w postaci 43B (Z43 do 2 Kwietnia 17r.)