Od dnia 1 Stycznia 2018r. po 25 latach na linii 58 zaprzestał jeździć przewoźnik KORO. Tym samym wszystkie brygady od nowego roku obsługuje MPK Łódź

Taki obrazek już niestety przeszedł do historii