W Lutym i Marcu 2018r. Łódzkie MPK zmodernizowało trzy składy Konstal 805N-ML o numerach 2710+2711, 2720+2721 i 2626+2627 przydzielając im zajezdnię Chocianowice, oraz do ruchu dopuszczoną nową modernizację M8CN o numerze bocznym 2794. Tym samym ze stanu skreślono 2394+2395, 2292+2293 i 2232+2233. Poczałkowo zmodernizowane woltany miały iść na Telefoniczną ale są plany by wszystkie woltany przenieść na Chocianowice.

Zmodernizowany 2710+2711

Zmodernizowany 2794