Od dnia 2 Lipca 2018r. Zgierski przewoźnik Markab przejął po dwie brygady na liniach Z45 i Z46.