W związku z zamknięciem ul. Św. Teresy na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Kaczeńcowej, od dnia 1 sierpnia 2018 r. zmianie uległy trasy autobusów linii 6 (MUK), 76, 81, 89.

Linia 76
Z RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO do skrzyżowania Kaczeńcowa/Wersalska, następnie: Wersalska, Szczecińska do pętli CM. SZCZECIŃSKA

Linia 81
Z SIKAWA CENTRUM HANDLOWE do skrzyżowania św. Teresy/Kaczeńcowa następnie: Kaczeńcowa, Wesalska, Szczecińska do pętli CM. SZCZECIŃSKA

Linia 89
Z CM. SZCZECIŃSKA do skrzyżowania Szczecińska/św. Teresy następnie: Szczecińska, Wersalska, Kaczeńcowa, św. Teresy i dalej swoją dotychczasową trasą na plac Słoneczny.