W związku z zakończeniem pierwszej części remontu na skrzyżowaniu Kilińskiego – Dąbrowskiego (dopuszczenie ruchu wzdłuż ul. Kilińskiego) oraz rozpoczęciem remontu skrzyżowania Rzgowska – Dąbrowskiego od dnia 11 sierpnia 2018 r. nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu lokalnego transportu zbiorowego w tym rejonie

Linia 1 Powrót na stałą trasę
DWORZEC ŁÓDŹ CHOJNY – Kilińskiego,Franciszkańska, Wojska Polskiego, Strykowska – DOŁY

 

Linia 5 
Z Dworca Łódź Żabieniec do placu Niepodległości następnie: Pabianicką, Paderewskiego, Rzgowską do pętli CHOJNY KURCZAKI

 

Linia 6 
Z Dołów do placu Niepodległości następnie: Pabianicką, Paderewskiego, Rzgowską do pętli CHOJNY KURCZAKI

 

Linia 11A
Trasa skrócona do placu Niepodległości

 

Linia Z2 zmiana trasy
Z Dąbrowy do przystanku Kraszewskiego 300 następnie: Kilińskiego, Zarzewską, Rzgowską do placu Niepodległości

 

Linia Z6
CMENTARZ RZGOWSKA – Rzgowska, Broniewskiego, rondo Insurekcji Kościuszkowskiej, Broniewskiego, Rzgowska, Bednarska, Pabianicka, Rzgowska – PLAC NIEPODLEGŁOŚCI
PLAC NIEPODLEGŁOŚCI – Pabianicka, Bednarska, Rzgowska (zawraca przy Chóralnej) – CMENTARZ RZGOWSKA