Od 29 Lipca 2018 roku do połowy Listopada 2018 roku trały prace modernizacyjne na skrzyżowaniu Okólna/Droga Krajowa nr 71 w Łagiewnikach. Skrzyżowanie ulicy Okólnej z drogą krajową nr 71 jest jednym z dojazdów do węzła autostradowego w Strykowie. Jednocześnie to trasa do Łagiewnik, a także Skotnik i Zgierza. – W godzinach szczytu, wyjazd z ulicy Okólnej był bardzo utrudniony gdzie tutejsi mieszkańcy wnioskowali o wybudowanie ronda na tym skrzyżowaniu. W miejscu obecnego skrzyżowania powstało rondo turbinowe. Jest ono bezpieczniejsze od tradycyjnego ronda. Wybierając pas ruchu w danym kierunku poprowadzi on nas do odpowiedniego wyjazdu. Rondo nie tylko zwiększy bezpieczeństwo, ale także upłynni ruch. Między 29 Lipca 2018 roku a połową Listopada 2018 roku zmienionymi trasami kursowały linie 66 do Zgierza oraz 51B do Skotnik.