Od dnia 25 Listopada 2018 roku wprowadzono kolejne zmiany na ulicy Dąbrowskiego w związku z jej przebudową. Zamknięto ruch pomiędzy Podgórną a Kraszaewskiego, otwarto dla ruchu kołowego odcinek między Podmiejską a Łomżyńską. Skrzyżowanie Rzgowska/Dąbrowskiego nadal pozostaje zamknięte. W związku z tym zmieniono trasę linii zastępczej Z2.

Linia Z2
Z Dąbrowy do skrzyżowania Dąbrowskiego/Śmigłego-Rydza, następnie: Śmigłego-Rydza, Broniewskiego, Kilińskiego, Zarzewską i do pętli na placu Niepodległości