W dniu 4 Lutego z zajezdni Limanowskiego na trzy kółka inauguracyjnie wyjechał najnowszy nabytek MPK-Łódź ISUZU Novociti Life na linię 84. Łącznie Łódzkie MPK zakupiło 24 sztuki przydzielając 12 sztuk na każdą zajezdnię. W autobusach zastosowano kilka nowości takich jak zamocowanie na tyle kierunkowego wyświetlacza, lewej kamery czy najnowszy sterownik SRG-6000P

Niestety Ta dostawa nie eliminuje wszystkich Jelczy VERO z eksploatacji liniowej z zajezdni Nowe Sady i wycofano tylko 6 sztuk: #2625, #2636, #2637, #2629, #2628 i #2633. ISUZU na zajezdni Limanowskiego dostało przedział numeryczny od #1901 do #1912, zaś na zajezdni Nowe sady dostało od #2901 do #2912