W związku z robotami gazowymi prowadzonymi w rejonie skrzyżowania Pomorska – Wschodnia w dniach 23 kwietnia – 5 maja 2019 r. zmianie uległy trasy linii tramwajowych 4, 15 i 17.


Z Helenówka do skrzyżowania Zgierska/Woj. Polskiego/plac Kościelny następnie: Woj. Polskiego, Franciszkańską, Kilińskiego i dalej swoją dotychczasową trasą na Cmentarz Zarzew (Lodowa)Z Kurczaków do skrzyżowania Legionów/Zachodnia następnie: Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska, Pomorska i dalej swoją dotychczasową trasą na pętle Stoki


Z Chocianowice IKEA do skrzyżowania Legionów/Zachodnia następnie: Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska, Pomorska i dalej swoją dotychczasową trasą na pętle Stoki