W związku z otwarciem dla ruchu węzła drogowego w pobliżu ulic Wydawniczej, aleji Rodziny Grochmanów i Tuwima wraz z oddaniem do użytku pętli autobusowej Wydawnicza  od dnia 15 maja 2019 r. zmianie uległy trasy autobusów linii 54A, 54B, 54C, 54D, 77, 80, 83.


WYDAWNICZA – Nowowęglowa, łącznik do Kopcińskiego, Kopcińskiego, Piłsudskiego, Niciarniana, Czechosłowacka, Edwarda, Pomorska, Juhasowa, Skalna (zawraca na pętli Stoki Skalna), Juhasowa, Pomorska – NOWOSOLNA / ROD POLANKA / NATOLIN / LIPINY
NOWOSOLNA / ROD POLANKA / NATOLIN / LIPINY – Pomorska, Juhasowa, Skalna, Pomorska, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Kopcińskiego, łącznik do Wydawniczej – WYDAWNICZARETKINIA – Popiełuszki, Kusocińskiego, Retkińska, Krzemieniecka,
Bandurskiego, Włókniarzy, Struga, Łąkowa, Skłodowskiej Curie, Struga, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot, Przędzalniana, Tuwima, łącznik do Kopcińskiego, Kopcińskiego, Piłsudskiego,Niciarniana, Piwnika Ponurego, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW
JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Niciarniana, Piłsudskiego, Kopcińskiego, łącznik do Wydawniczej, Wydawnicza, Nowowęglowa, łącznik do Tuwima, Tuwima, Wodna, Nawrot, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Łąkowa, Karolewska, Włókniarzy,
Bandurskiego, Krzemieniecka, Retkińska, Kusocińskiego, Popiełuszki – RETKINIASZCZECIŃSKA – Szczecińska, Wersalska, Szparagowa, Rydzowa, Rojna, Traktorowa, Rąbieńska, Złotno, Krakowska, Biegunowa, Solec,  Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja, Żeromskiego, Skłodowskiej Curie, Struga, Tuwima, Kilińskiego,Nawrot, Przędzalniana, Tuwima, łącznik do Nowowęglowej, Nowowęglowa, Wydawnicza – WYDAWNICZA
WYDAWNICZA – Nowowęglowa, łącznik do Tuwima, Tuwima, Wodna, Nawrot, Kilińskiego, Tuwima, Struga, Żeromskiego, Więckowskiego, Zielona, Legionów, al. Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Złotno, Rąbieńska, Traktorowa, Rojna, Rydzowa, Szparagowa, Wersalska, Szczecińska – CM. SZCZECIŃSKATrasa objazdowa na Dworzec Łódź Fabryczna stała się jako stała trasa.