Od dnia 1 Września 2019 roku po wakacyjnym remoncie zostaje przywrócony ruch tramwajowy na Włókniarzy między Dworcem Łódź Kaliska (Karolewska) a Konstantynowską/Legionów. Tym samym linia tramwajowa 8 zostaje przywrócona na swoją dotychczasową trasę a linie autobusowe 52 i 93 powróciły na Kaliski bez dojazdu pod Konstantynowską/Legionów.