Z dniem 1 Września 2019 roku otwarto dla ruchu kołowego ulice Tuwima po remoncie na odcinku Rodziny Scheiblerów (Targowa) a Kilińskiego. Związku z tym zmieniono trasy linii autobusowych 80 i 83.


JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, Piłsudskiego, Kopcińskiego, Wydawnicza, Rodziny Grohmanów, Rodziny Kindermannów, Tuwima, Struga, Łąkowa, Karolewska, Włókniarzy, Bandurskiego, Krzemieniecka, Retkińska, Kusocińskiego, Popiełuszki – RETKINIA

Trasa z Retkinii na Janów wciąż pozostaje na trasie objazdowej z powodu remontu NawrotPL. MIKULSKIEGO (dotychczasowa nazwa WYDAWNICZA)– Wydawnicza,  Rodziny Grohmanów, Rodziny Kindermannów, Tuwima, Struga, Żeromskiego, Więckowskiego, Zielona, Legionów, Unii Lubelskiej, Borowa, Siewna, Złotno, Rąbieńska, Traktorowa, Rojna, Rydzowa, Szparagowa, Wersalska, Szczecińska – CM. SZCZECIŃSKA

Trasa z Retkinii na Janów wciąż pozostaje na trasie objazdowej z powodu remontu Nawrot