W dniach 08 – 16 Stycznia 2020r. trwało awaryjnie wymiana torowiska oraz zwrotnic na placu Wolności od strony jazdu Kilińskiego, Północnej w kierunku zjazdu Zachodniej, Wschodniej. Związku z tym pojechała w jednym kierunku zmienioną trasą linia tramwajowa nr 1 oraz dodatkowo od dnia 13 Stycznia do 16 Stycznia 2020r. linie 15 i 17.

z pętli Helenówek do pl. Kościelnego bez zmian, następnie ul. Wojska Polskiego, Franciszkańską, Kilińskiego i dalej obecną trasą.

z pętli Stoki do Pomorska-Kilińskiego bez zmian, następnie Kilińskiego, Północną, Ogrodową, Zachodnią, Legionów i dalej obecną trasą.

z pętli Telefoniczna Zajezdnia do Pomorska-Kilińskiego bez zmian, następnie Kilińskiego, Północną, Ogrodową, Zachodnią, Legionów i dalej obecną trasą.