W dniu 12 Lipca 2020r. nastąpiło przeniesienie ruchu kołowego ze starej nitki Śmigłego-Rydza na drugą wyremontowaną. Przy tej zmianie organizacji ruchu nastąpiła zmiana trasy linii autobusowych 55A i 55B.

Z Retkinia Kusocińskiego na Dąbrowę (55A) / Młynek (55B) powrót na stałą trasę przez Milionowa, Śmigłego-Rydza. Z Dąbrowy (55A) / Młynka (55B) nadal obowiązuje objazd w kierunku Retkinii Kusocińskiego przez Przybyszewskiego, Przędzalniana.