W ramach prowadzonych prac drogowych na ulicy Gajcego między Rokicińską a Zakładową, wymuszeniem zajęcia większej powierzchni przy obecnej pętli, od dnia 28 Września 2020r, linia 82A zawraca: Zakładowa, Przylesie, Wernyhory, Gliszczyńskiego.