Ponownie od dnia 01.03.2021r., ulica Pomorska przy Wschodniej została zamknieta dla ruchu komunikacyjnego. Niemniej jednak tym razem jest wyjątek, tylko w jednym kierunku. Od strony Zachodniej w kierunku do Ronda Solidarności. Przy tym linie: 15, 17, 86A, 86B i 96C zmieniły swoje dotychczasowe trasy.

Z Kurczaków do skrzyżowania Legionów/Zachodnia, następnie: Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Kilińskiego, Pomorska i do pętli Stoki.

Z Chocianowic IKEA do skrzyżowania Legionów/Zachodnia, następnie: Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Kilińskiego, Pomorska i do pętli Stoki.

Z Kusocińskiego do skrzyżowania Próchnika/Zachodnia, następnie: Zachodnia, Narutowicza, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich i do pętli Dworzec Łódź Fabryczna.

Z Kusocińskiego do skrzyżowania Próchnika/Zachodnia, następnie: Zachodnia, Narutowicza, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich i do pętli Dworzec Łódź Fabryczna.

Z Rojnej do skrzyżowania Zachodnia/Ogrodowa, następnie: Ogrodowa, Kilińskiego, Próchnika i dalej dotychczasową trasą do pętli Janów.

Zmiana tras dotyczy wyłącznie w podanym kierunku