Po dwutygodniowej specjalnej reklamie netflix-a na wagonie „Wiedźmina” który wagon otrzymał i kursował na linii W35 w dniach 16 Grudnia – 29 Grudnia 2021 r. po zdjęciu reklamy okazało się że lakier był już w złej kondycji i podczas odklejania reklamy lakier zaczął odpadać. Związku z tym zakład na telefonicznej podjął decyzję, że wagon otrzyma zakładowe malowanie. Niestety wagom bezpowrotnie utracił swoje niepowtarzalne malowanie kremowo-zielone.

Malowanie wagonu przed naklejeniem reklamy netflix-a „Wiedźmin”

Wagon w reklamie netflix-a „Wiedźmin”

Wagon po przemalowaniu w malowanie zakładowe