W dniu 23.02.2022 z linii 2 oraz 8 zostały zdjęcie wagony typu Duewag NF6D „Bogestra” z uwagi na pogarszający się stan infrastruktury tramwajowej na Aleksandrowskiej, pomiędzy Żabieńcem a Szczecińską, gdzie przez ten odcinek tramwajowy wagony mocno się uszkadzały od jeżdżenia po tym odcinku tramwajowym. „Bogestry” zostały przekierowane na linie tramwajowe nr 9 i 18