W związku z uruchomieniem rozjazdu torowego, tuż za Nurta-Kaszyńskiego i tymczasowej pętli mijankowej na wysokości Przybyszewskiego/Piwnika „Ponurego”, od dnia 16 Maja 2022r. Zmienionymi trasami pojechały linie tramwajowe 3A i 7. Warto zaznaczyć, że po dość dłuższej nieobecności na Przybyszewskiego powróciła na swoją starą trasę linia tramwajowa 3 z Wariantem „A”. W związku z zabraniem linii tramwajowej 3A z Kurczaków, Paderewskiego i Pabianickiej w jej miejsce z Dąbrowy została przekierowana zarazem linia tramwajowa nr 7 automatycznie przekierowując ją z Żabieńca na Karolew przez Bratysławską i Mickiewicza.

Zmiany te są spowodowane przebudową wiaduktu na Przybyszewskiego nad linią kolejową nr 540 i koniecznością wstrzymania ruchu tramwajowego z tego powodu. Autobusowa komunikacja zastępcza Z11 kursuje bez zmian. 

RONDO POWSTAŃCÓW 1863 R. – Łagiewnicka, Dolna, Zgierska, Zachodnia, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piotrkowska, Przybyszewskiego – PRZYBYSZEWSKIEGO / NURTA-KASZYŃSKIEGO

PRZYBYSZEWSKIEGO/NURTA-KASZYŃSKIEGO – Przybyszewskiego, Piotrkowska, Piotrkowska Centrum, Kościuszki, Zachodnia, Zgierska, Dolna, Łagiewnicka – RONDO POWSTAŃCÓW 1863 R.

KAROLEW Bratysławska, Karolewska, Bandurskiego, Mickiewicza, Piotrkowska Centrum, Piotrkowska, Pabianicka, Paderewskiego, Rzgowska – CHOJNY KURCZAKI

CHOJNY KURCZAKI – Rzgowska, Paderewskiego, Pabianicka,Piotrkowska, Piotrkowska Centrum, Mickiewicza, Bandurskiego, Karolewska, Bratysławska – KAROLEW