Duża ilość remontów łódzkich ulic w tym roku która się rozpoczęła, część z nich już została oddana do ruchu kołowego. Oto poniżej lista remontów które zostały zakończone:

Koniec remontu ulicy Maratońskiej

Trwający od 17 Sierpnia 2022r., remont ulicy Maratońskiej od Popiełuszki do Obywatelskiej, z dniem 20 Października 2022r., został on ukończony. Remont ulicy Popiełuszki na odcinku Maratońska-Kusocińskiego wciąż trwa, więc częściowo na swoją trasę powróciła linia 69B, oraz w całości linia 55.

DW. ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego zawraca przy Nałkowskiej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Milionowa, Przędzalniana, Tymienieckiego, Sienkiewicza, Brzeźna, Radwańska, Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Waltera Janke, Maratońska, Retkińska, Kusocińskiego – RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO

RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO – Kusocińskiego, Retkińska, Maratońska, Waltera Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska, Politechniki, Radwańska, Brzeźna, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Przędzalniana, Milionowa, Śmigłego Rydza, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego – DW. ŁÓDŹ DĄBROWA

Z pętli DWORZEC ŁÓDŹ WIDZEW do skrzyżowania Waltera/Janke bez zmian. Następnie: Maratońska, Retkińska, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Kusocińskiego do pętli autobusowej KUSOCIŃSKIEGO

Z pętli KUSOCIŃSKIEGO: Popiełuszki, Maratońska, Waltera-Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska i dalej swoją dotychczasową trasą do pętli DWORZEC ŁÓDŹ WIDZEW

Z pętli DWORZEC ŁÓDŹ WIDZEW do skrzyżowania Waltera/Janke bez zmian. Następnie: Maratońska, Retkińska, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Kusocińskiego do pętli autobusowej KUSOCIŃSKIEGO

Z pętli KUSOCIŃSKIEGO: Popiełuszki, Maratońska, Waltera-Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska i dalej swoją dotychczasową trasą do pętli DWORZEC ŁÓDŹ WIDZEW

Koniec remontu ulicy Wiączyńskiej

Trwający od 11 Lipca 2022r., remont ulicy Wiączyńskiej na odcinku od Autostrady A1 do Nowosolnej, z dniem 20 Października 2022r., został on ukończony. Remont ulicy Wiączyńskiej wiązał się z zawieszeniem ruchu autobusowego i linie 91A 91B 91C kursowały przez Pomorską. A na odcinku gdzie nie było 91 uruchomiono Z91 od Janowa do Autostrady A1.

JANÓW – Hetmańska, Rokicińska, Malownicza, Rataja, Gajcego, Wiączyń Dolny, Wiączyńska – NOWOSOLNA / KALONKA / SKOSZEWY

ZLIKWIDOWANA

Koniec remontu ulicy Telefonicznej

Trwający od 8 Września 2022r., remont ulicy telefoniczna na odcinku od Palki do Zajezdni Telefoniczna, z dniem 8 Listopada 2022r., został on ukończony. W związku z tym linie autobusowe 87A i 87B w tym rejonie miasta powróciły na swoje dotychczasowe trasy. Trasa objazdu podana poniżej obowiązywała od 8 Listopada 2022r., do 14 Listopada 2022r.

ŻUBARDŹ – Inowrocławska, Lutomierska, Włókniarzy, Drewnowska, Kasprzaka, Srebrzyńska, Ogrodowa, Karskiego, przejazd przez teren CH Manufaktura, Ogrodowa, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Pomorska, Anstadta, Północna, Źródłowa, Pomorska, Tamka, Telefoniczna, Smutna, Doły – DOŁY SMUTNA

DOŁY SMUTNA – Smutna, Doły, Telefoniczna, Tamka, Pomorska, Źródłowa, Północna, Sterlinga, Pomorska, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Drewnowska, Karskiego, Ogrodowa, Srebrzyńska, Kasprzaka, Drewnowska, Włókniarzy (zawraca na skrzyżowaniu z ul. Lutomierską), Żubardzka – ŻUBARDŹ

ŻUBARDŹ – Inowrocławska, Lutomierska, Włókniarzy, Drewnowska, Kasprzaka, Srebrzyńska, Ogrodowa, Karskiego, przejazd przez teren CH Manufaktura, Ogrodowa, Zachodnia, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Pomorska, Anstadta, Północna, Źródłowa, Pomorska, Tamka, Telefoniczna – ZAJEZDNIA TELEFONICZNA

ZAJEZDNIA TELEFONICZNA – Telefoniczna, Tamka, Pomorska, Źródłowa, Północna, Sterlinga, Pomorska, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Drewnowska, Karskiego, Ogrodowa, Srebrzyńska, Kasprzaka, Drewnowska, Włókniarzy (zawraca na skrzyżowaniu z ul. Lutomierską), Żubardzka – ŻUBARDŹ

Koniec remontu ulicy Olechowskiej

Trwający od 18 Lipca 2022r., pierwszy etap, od 9 Września 2022r., drugi etap remontu ulicy Olechowskiej od Zakładowej do Tomaszowskiej, z dniem 7 Listopada 2022r., został on ukończony. W związku z tym linia 72A w tym rejonie miasta powróciła na swoją dotychczasową trasę.

JANÓW – Hetmańska, Zakładowa, Olechowska, Tomaszowska, Dąbrowskiego, zawraca na skrzyżowaniu z ul. Nałkowskiej, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Więckowskiego, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Srebrzyńska, Biegunowa, Krakowska, Złotno, Huta Jagodnica, Mieczników – HUTA JAGODNICA

HUTA JAGODNICA – Mieczników, Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja, Żeromskiego, Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Czerwona, Piotrkowska, pl. Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, (północnym wiaduktem ul. Dąbrowskiego), Dąbrowskiego, Tomaszowska, Olechowska, Zakładowa, Hetmańska – JANÓW

Koniec remontu ulicy Boya-Żeleńskiego

Trwający od 20 Września 2022r., remont ulicy Boya Żeleńskiego, z dniem 8 Listopada 2022r. Został on ukończony. W związku z tym linie autobusowe 64A 64B Z6 w tym rejonie miasta powróciły na swoje dotychczasowe trasy.

DW. PÓŁNOCNY – Smugowa, Chłodna, Widok, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Strykowska, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Wałowa, Widzewska, Lodowa, Papiernicza –  CM. ZARZEW

DW. PÓŁNOCNY – Smugowa, Chłodna, Widok, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Strykowska, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Pszczyńska, Krokusowa, Edwarda, Czechosłowacka, Niciarniana, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego – WIDZEW CZAJKOWSKIEGO

ZACHODNIA MANUFAKTURA – Zachodnia, Limanowskiego, Bałucki Rynek, Zawiszy Czarnego. Krawiecka, Organizacji WiN, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Strykowska, Wojska Polskiego, Brzezińska, Śnieżna, Stokowska – SIKAWA CENTRUM HANDLOWE

Koniec remontu przejazdu kolejowego na ulicy Ossendowskiego

Trwający od 14 Października 2022r., remont przejazdu kolejowego na ulicy Ossendowskiego, z dniem 2 Listopada 2022r., został on ukończony i w związku z tym linie autobusowe 69A i W powróciły na swoje dotychczasowe trasy w tym rejonie miasta.

DW. ŁÓDŹ WIDZEW – Maszynowa, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa, Ossendowskiego, Dąbrowskiego, (zawraca przy Nałkowskiej), Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Paderewskiego, Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Waltera-Janke, Maratońska, Retkińska, Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Kusocińskiego – RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO

RETKINIA KUSOCIŃSKIEGO – Popiełuszki, Maratońska, Waltera-Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska, Politechniki, Paderewskiego, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Ossendowskiego, Lodowa, Przybyszewskiego. Puszkina, Maszynowa – DW. ŁÓDŹ WIDZEW

RONDO INWALIDÓW – Maszynowa, Służbowa, Augustów, Rokicińska, Puszkina, Dąbrowskiego, Lodowa, Ossendowskiego, Dąbrowskiego (zawraca przy Nałkowskiej)DĄBROWSKIEGO PODHALAŃSKA

DĄBROWSKIEGO PODHALAŃSKA – Dąbrowskiego, Ossendowskiego, Lodowa, Dąbrowskiego, Puszkina, Techniczna, Manewrowa, Puszkina, Rokicińska, Augustów, Służbowa, Maszynowa – RONDO INWALIDÓW

ZACHODNIA MANUFAKTURA – Zachodnia, Limanowskiego, Bałucki Rynek, Zawiszy Czarnego. Krawiecka, Organizacji WiN, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Strykowska, Wojska Polskiego, Brzezińska, Śnieżna, Stokowska – SIKAWA CENTRUM HANDLOWE

Koniec remontu ulic Strażackiej i Kongresowej na Chojnach

Trwający od 1 Sierpnia 2022r., remont ulicy Strażackiej, z dniem 14 Listopada został on ukończony i w związku z tym, linia autobusowa 63 powróciła na swoją stałą trasę, zaś linie autobusowe 75A i 75B zmienił swoją dotychczasową trasę.

DW. ŁÓDŹ CHOJNY – Rzgowska, Strażacka, Kongresowa, Pryncypalna, 3 Maja, Pabianicka, Dubois, Pokładowa, Prądzyńskiego, Czahary, św. Franciszka z Asyżu, Leszczowa, Pabianicka (zawraca przy Prądzyńskiego), Pabianicka, Paderewskiego – PIASTÓW KURAK

PIASTÓW KURAK – Paderewskiego, Pabianicka, Prądzyńskiego, Zamojska, św. Franciszka z Asyżu, Czahary, Prądzyńskiego, Pokładowa, Dubois, Pabianicka, 3 Maja, Pryncypalna, Kongresowa, Strażacka, Rzgowska – DW. ŁÓDŹ CHOJNY

DW. ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego (zawraca przy Nałkowskiej), Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Niższa, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, św. Wojciecha, Rzgowska, Strażacka, Kongresowa, Pryncypalna, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalska, Demokratyczna, al. Bartoszewskiego, Siostrzana, Graniczna, Ekonomiczna, Starorudzka, Demokratyczna, Mierzyńskiego, Gombrowicza, Pabianicka (zawraca przy Dubois) – CHOCIANOWICE IKEA

CHOCIANOWICE IKEA – Pabianicka (zawraca na rondzie Pietrzaka), Starorudzka, Ekonomiczna, Graniczna, Siostrzana, al. Bartoszewskiego, Demokratyczna, Trybunalska, Kosynierów Gdyńskich, Pryncypalna, Kongresowa, Strażacka, Rzgowska, św. Wojciecha, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego – DW. ŁÓDŹ DĄBROWA

DW. ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego (zawraca przy Nałkowskiej), Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Niższa, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, św. Wojciecha, Rzgowska, Strażacka, Kongresowa, Pryncypalna, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalska, Demokratyczna, al. Bartoszewskiego, Siostrzana, Graniczna, Przestrzenna, Rudzka, Pabianicka – CHOCIANOWICE IKEA

CHOCIANOWICE IKEA – Pabianicka (zawraca na rondzie Pietrzaka), Rudzka, Przestrzenna, Graniczna, Siostrzana, al. Bartoszewskiego, Demokratyczna, Trybunalska, Kosynierów Gdyńskich, Pryncypalna, Kongresowa, Strażacka, Rzgowska, św. Wojciecha, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego – DW. ŁÓDŹ DĄBROWA

Otwarcie dla ruchu kołowego ulicy Kasprzaka

Z dniem 14 Listopada do ruchu kołowego dopuszczono ulicę Kasprzaka po tym jak z dniem 16 Października ją zamknięto z powodu budowy tunelu średnicowego. W związku z tym na swoje dotychczasowe trasy w tym rejonie miasta powróciły linie autobusowe 65A 65B 87A 87B 99.

Z pętli Radogoszcz Wschód do skrzyżowania Zachodnia / Lutomierska bez zmian, następnie ul. Lutomierską, Kutrzeby, Kasprzaka i dalej obecnymi trasami.

Z pętli Doły Smutna i Telefoniczna Zajezdnia do skrzyżowania Kasprzaka / Drewnowska bez zmian, następnie ul. Kasprzaka, Klonową, Lutomierską, al. Włókniarzy, Żubardzką do pętli Żubardź.

Z pętli Żubardź ul. Żubardzką, Inowrocławską, Lutomierską, Klonową, Kasprzaka i dalej obecnymi trasami.

Z pętli Radogoszcz Zachód do skrzyżowania Klonowa / Lutomierska bez zmian, następnie ul. Klonową, Kasprzaka i dalej obecną trasą.