Trwający w dniach 21 Listopada 2022r. – 5 Grudnia 2022r. remont nawierzchni na ulicy Narutowicza, pomiędzy ulicą Polskiej Organizacji Wojskowej a ulicą Sterlinga wymusił zmiany tras linii 9, 12, 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 57, 80B, 85, 96A, 96B, 96C, Z1 i Z13.

z pętli Olechów do skrzyżowania Kopcińskiego – Narutowicza bez zmian następnie: ul. Narutowicza do pętli Radiostacja.

z pętli Stoki do skrzyżowania ulic Narutowicza-Tramwajowa baz zmian, a następnie: Tramwajową, Węglową, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Piłsudskiego i dalej swoją trasą na Retkinię

z pętli Dw. Łódź Fabryczna: Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, P.O.W., Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Uniwerytecką i dalej obecnymi trasami.

z pętli Nowosolna / Brzeziny / Skoszewy / Kalonka Centrum Pio / Łukaszew Zjazdowa do skrzyżowania Uniwersytecka / Jaracza bez zmian następnie: Jaracza, P.O.W., Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna.

z pętli Marysin Stadion do skrzyżowania Sterlinga / Jaracza bez zmian następnie: Jaracza, P.O.W., Rodziny Poznańskich, Kilińskiego i dalej obecną trasą.

z pętli Piastów Kurak do skrzyżowania Rodziny Poznańskich – P.O.W. bez zmian następnie: Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Uniwersytecka, Jaracza, Sterlinga i dalej obecną trasą.

z pętli ZOO Orientarium do skrzyżowania Rodziny Poznańskich – P.O.W. bez zmian następnie: Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna.

z pętli Dw. Łódź Fabryczna: Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Tuwima i dalej obecną trasą.

z pętli Arturówek do skrzyżowania Sterlinga / Pomorska bez zmian następnie: Pomorską, rondo Solidarności, Uniwersytecką, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna.

z pętli Dw. Łódź Fabryczna: Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, POW, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Uniwersytecką, Jaracza, Sterlinga i dalej obecną trasą.

z pętli Teofilów Rojna do skrzyżowania Rewolucji 1905 r. / Kilińskiego bez zmian następnie: Rewolucji 1905 r., P.O.W, Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Narutowicza i dalej obecną trasą.

z pętli Dw. Łódź Chojny: Kilińskiego, Narutowicza, P.O.W, Rodziny Poznańskich do pętli Dw. Łódź Fabryczna.

z pętli Dw. Łódź Fabryczna: Rodziny Poznańskich, Kilińskiego i dalej obecną trasą.

z pętli Dąbrowa Niższa do skrzyżowania Jaracza / Uniwersytecka bez zmian następnie: Uniwersytecką, Rodziny Scheiblerów, Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, P.O.W, Jaracza i dalej obecną trasą.

z pętli Legionów / Włókniarzy do skrzyżowania Rewolucji 1905 r. / Kilińskiego bez zmian następnie: Rewolucji 1905 r., P.O.W, Narutowicza, Kilińskiego, Rodziny Poznańskich, Rodziny Scheiblerów, Narutowicza i dalej obecną trasą.