Z dniem 10 Maja 2023r. na ulicę Kilińskiego została przywrócona linia tramwajowa nr 1. Zawieszenie kursowania tramwajów po Kilińskiego pomiędzy Pomorską a Narutowicza ówcześnie było spowodowane złym stanem technicznym Kamienicy przy skrzyżowaniu Kilińskiego/Narutowicza i wielomiesięczną batalię z konserwatorem zabytków. Przez te dwa lata doszły remonty takie jak Północnej, placu Wolności czy też złym stanem technicznym torowiska na skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Kilińskiego i w obecnej formie jedynka powróciła na odcinku od Krwiodactwa na Franciszkańskiej do Kilińskiego przy Tymienieckiego. Jedynka jest łącząną linią z linią tramwajową nr 17.

CENTRUM KRWIODAWSTWA – Franciszkańska, Kilińskiego – KILIŃSKIEGO TYMIENIECKIEGO