W związku z rozpoczęciem drugiego etapu remontu al. Śmigłego-Rydza,  (Dąbrowskiego-Przybyszewskiego) przeniesieniem ruchu kołowego na wschodnią jezdnię, z dniem 23 Września 2023r. zmieniła się organizacja ruchu na ulicach Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, oraz na samym skrzyżowaniu Śmigłego-Rydza/Przybyszewskiego. Linie autobusowe kursują bez zmian.

Skrzyżowanie Przybyszewskiego/Śmigłego Rydza w drugim etapie przebudowy

Ruch po wschodniej jezdni Śmigłego-Rydza

Ruch po Przybyszewskiego i skrzyżowaniu Przybyszewskiego/Śmigłego Rydza