W dniach: 7, 8, 11 i 12 Października 2023r., na linii tramwajowej nr 41 były prowadzone liczenie pasażerów. Żeby nie zatrudniać dodatkowych osób do liczeń, to w związku z tym na linii 41 do liczenia pasazerów wystawiono wagony Moderusa Gammy, które posiadają systemy liczników do zliczania pasażerów.