Dnia 11 Października 2023 roku, na Łódzkie tory po trzech latach modernizacji powrócił wagon Pesa Tramicus 122N o numerze bocznym #2858. Wagon zaingurował na linii tramwajowej nr 19/5.

W wagonie przeprowadzono takie prace jak:

  • Przegląd i naprawy główne falowników trakcyjnych, przetwornic napięcia, rozdzielni wysokiego napięcia, klimatyzatorów oraz innego drobnego wyposażenia elektrycznego,
  • Serwisowi poddane zostały główne wózki wraz z wymianą układu mechanicznych hamulców tarczowych,
  • Odświeżono wnętrze tramwaju obejmujące m.in.: wymianę wykładziny i wymianę siedzeń pasażerskich,
  • Wymieniono system poręczy. Dodatkowo poręcze wyposażono w lampki poprawiające ich widoczność dla osób słabowidzących,
  • Wymieniono oświetlenia wewnętrzne i zewnętrzne na nowe w technologii LED,
  • Zmodernizowano system informacji pasażerskiej i monitoringu,
  • Odświeżono malowanie zewnętrzne wagonu.