W związku z zakończeniem konkraktu na świadczenie usług przewozowych przez firmę BP-Tour w Łodzi, na zlecenie MPK-Łódź i z powodu jej nie przedłużenia, do dnia 30 Listopada 2023r, firma funkcjonowała na liniach Z13, 43A i 43B. Od dnia 1 Grudnia 2023r. Linie Z13, 43A i 43B ponownie obsługiwała firma MPK-Łódź.