W ramach zakończenia remontu placu Wolności, które zakończono dnia 2 Marca 2024r., i utworzenia różnych wydarzeń w związku z otwarciem dla ruchu kołowego oraz pieszego placu Wolności utworzono różne wydarzenia na placu Wolności. Jedną z atrakcji było uruchomienie specjalnej linii tramwajowej dowożącą na plac Wolności w dniu 2 Mara 2024r. Na linii specjalnej S1 można było spotkać zabytkowy skład „enek” które należą do MPK-Łódź.

 S1 

TELEFONICZNA ZAJEZDNIA – Działki, Pomorska – PLAC WOLNOŚCI

PLAC WOLNOŚCI – Nowomiejska, Północna, Kilińskiego, Pomorska, Działki – TELEFONICZNA ZAJEZDNIA

Oddanie ruchu kołowego placu Wolności w pierwszy dzień eksploatacji: