Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

44, 78

Typ krańcówki: Uliczna
Data uruchomienia pętli autobusowej: 2004
Data likwidacji pętli autobusowej: 2010
Po przebudowie placu wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów pow 3,5 tony. Fizycznie pętla istnieje

Schemat pętli autobusowej Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Zdjęcia z miejsca krańcówki