Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

44, 78

Typ krańcówki: Mijanka
Data uruchomienia mijanki tramwajowej: 1910
Data likwidacji mijanki tramwajowej: 1981

Typ krańcówki: Pętla
Data uruchomienia pętli tramwajowej: 1981
Data likwidacji pętli tramwajowej: 1991

Schemat pętli tramwajowej jako mijanka Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Schemat pętli tramwajowej jako pętla Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Zdjęcia z miejsca krańcówki