Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

44, 78

Typ krańcówki: Pętla prawostronna oraz uliczna
Data uruchomienia mijanki tramwajowej: 1910
Data likwidacji mijanki tramwajowej: 1981
Data uruchomienia pętli tramwajowej: 1981
Data likwidacji pętli tramwajowej: 1991
Data uruchomienia pętli autobusowej: 2004

Data likwidacji pętli autobusowej: 2010
Po przebudowie placu wprowadzono zakaz poruszania się pojazdów pow 3,5 tony. Fizycznie pętla istnieje

Schemat pętli tramwajowej jako mijanka Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Schemat pętli tramwajowej jako pętla Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Schemat pętli autobusowej Aleksandrów Ł. (plac Kościuszki)

Zdjęcia z miejsca krańcówki