Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

50

Typ krańcówki: Pętla uliczna
Data uruchomienia pętli tramwajowej: 1997
Data likwidacji pętli tramwajowej: 2001

Schemat pętli tramwajowej Czerwona/Piotrkowska

Zdjęcia z miejsca krańcówki