Informacje o projekcie:

Projekt pętli autobusowej z 1965.
Projekt zakładał budowę pętli, gdy ulica Dąbrowskiego była jednopasmową ulicą i nie planowano przedłużenia linii tramwajowej i budowanie pętli autobusowo/tramwajowej u zbiegu ulic Puszkina/Dąbrowskiego. Brak informacji jakie miały by w tamtym okresie tutaj zakręcać linie autobusowe.

Typ krańcówki: pętla
Projekt krańcówki:
1965r.
Lata budowy: 1966r.-1968r.

Schemat pętli autobusowej: Dąbrowskiego/Lodowa „Bistona”

Zdjęcia z miejsca krańcówki