DUEWAG GT6

OKRES PRZEJŚCIOWY EKSPLOATACYJNY W MPK-ŁÓDŹ Z MKT DO MPK

#1038

#1042

#1147

RYSUNKI TECHNICZNE

PO PRZEMALOWANIU W BARWY ZAKŁADOWE

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

RYSUNKI TECHNICZNE

RYSUNEK W TRAKCIE TWORZENIA

INFORMACJE O POJEŹDZIE

DANE TECHNICZNE

Producent Düwag Düsseldorf
Lata produkcji 1957 – 1962
Długość 19300 mm (ze sprzęgiem 20500 mm)
Szerokość 2200 mm
Rodzaj odbieraka prądu Pantograf nożycowy
Rozstaw kół 1000 mm
Masa własna 19,3 tony
Miejsc siedzących 32
Układ drzwi: 2-2-2-2
Miejsc ogółem 175
Liczba osi 6
Liczba silników 2
Moc silników 100kW x 2 lub 110kW x 2
Prędkość maksymalna 70 km/h

STANY INWENTARZOWE

Rok produkcji

Numer taborowy w
Bielefeld

Numer taborowy w
Łodzi w momencie wpisania na stan

1957

829

4040

1960

834

4041

1957

827

4042

1960

835

4043

1960

831

4044

1962

838

4045

1957

826

4046

1960

836

4047