DUEWAG GT8ZR

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

RYSUNKI TECHNICZNE

INFORMACJE O POJEŹDZIE

DANE TECHNICZNE