Lokalizacja krańcówki:

Linie które tutaj zakręcały:

D, L

Typ krańcówki: Pętla uliczna
Data uruchomienia pętli autobusowej: 1960
Data likwidacji pętli autobusowej: 1970

Schemat pętli autobusowej Gagarina(Paderewskiego)/Zaolziańska

Zdjęcia z miejsca krańcówki