KONSTAL 5N

ZEWNĄTRZ

WEWNĄTRZ

MIEJSCE PROWADZĄCEGO

RYSUNKI TECHNICZNE

KONSTAL 5N PO MODERNIZACJI W ZAKŁADZIE TECHNIKI

INFORMACJE O POJEŹDZIE

DANE TECHNICZNE